83 νέοι γιατροί στα νοσοκομεία της Κρήτης

Σε ογδόντα τρεις (83) συνολικά ανέρχονται οι θέσεις των ειδικευμένων ιατρών, κλάδου ΕΣΥ,  η προκήρυξη των οποίων εγκρίθηκε από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

 

Η αύξηση κατά δεκατρείς (13) επιπλέον προσλήψεις ιατρών στην Κρήτη, σε σχέση με την προηγούμενη υπουργική απόφαση που ανακλήθηκε, αποτελεί έκφραση της πολιτικής βούλησης τόσο του Υπουργείου Υγείας, όσο και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης  για τη στελέχωση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλή, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική υγειονομική φροντίδα και σε αξιόπιστες υπηρεσίες.

Οι υπό πλήρωση θέσεις αναρτούνται ανά ειδικότητα και βαθμό, για κάθε νοσοκομείο της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr ξεκίνησε στις 14.2.2020 και ώρα 12.00 και λήγει στις 28.2.2020, ώρα 12.00.

Οι υπό πλήρωση θέσεις αναρτούνται ανά ειδικότητα και βαθμό, για κάθε νοσοκομείο της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr ξεκίνησε στις 14.2.2020 και ώρα 12.00 και λήγει στις 28.2.2020, ώρα 12.00.

 

ΠΑΓΝΗ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ          ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 2
2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
3 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
4 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 2
5 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
6 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
7 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
8 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 2
9 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 2
11 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
12 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1
13 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ 1

 

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
2. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Με εμπειρία στην

παιδογαστρεντερολογία)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
9. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (για τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
10. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
11. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
12. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
13. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
14. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
15. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
16.   ΜΑΙΕΥΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ            ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ          ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ           ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την Μ.Ε.Θ.) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5.               ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6.       ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
10. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
11. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
12. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
13. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
14. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
15. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
16. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
17. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Γ.Ν.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ            ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2. Αναισθησιολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ 1
3.        Αναισθησιολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4. Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
5. Μαιευτικής  – Γυναικολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6. Καρδιολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7. Ακτινολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
8. Οφθαλμολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
9. Χειρουργικής ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
10. Νευρολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
11. Ουρολογίας ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
12. Εσωτερικής Παθολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ            ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. Νευρολογίας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2. Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
3.

Αναισθησιολογίας

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4. Χειρουργικής ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5.

Ακτινολογίας

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6.

Παιδιατρικής

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Πηγή: Ελλάδα – Μαλεβιζιώτης