ΑΔΜΗΕ: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ – Υπέβαλε την παραίτησή του ο Χρ. Αγιακλόγλου

Η ΑΔΜΗΕ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό, ότι ο κ. Χρήστος Αγιακλόγλου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, υπέβαλε εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτησή του από την προαναφερόμενη ιδιότητα και θέση του.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συνεδρίασή του την 01.03.2021, η οποία συγκλήθηκε από τον μέτοχο πλειοψηφίας (Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κάτοχος 118.605.114 μετοχών ήτοι 51,12% της εισηγμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 4548/2018, έκανε δεκτή την παραίτηση και αποφάσισε την εκλογή του κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου ως εκτελεστικού Προέδρου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και την ανασυγκρότησή του σε σώμα με την εξής σύνθεση:

1. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Δημοσθένης Παληγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Της ανωτέρω ενημερώσεως, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πηγή: Ελλάδα – Μαλεβιζιώτης