Αναφορά βουλευτών του ΚΚΕ για το Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

Οι βουλευτές Συντυχάκης Μανώλης, Κομνηνάκα Μαρία και Μανωλάκου Διαμάντω

Κατέθεσαν αναφορά την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου με την οποία ζητείται να γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες διοικητικές ενέργειες από τους υπευθύνους του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να τοποθετηθούν άμεσα εκπαιδευτικοί στο σχολείο και να λειτουργήσει άμεσα.

Πηγή: Ελλάδα – Μαλεβιζιώτης