Ανατροπές στις αντικειμενικές αξίες φέρνει το νέο έτος – Ποιοι φόροι θα επηρεαστούν

Χρονιά ριζικών αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες και κατ΄επέκταση στη φορολογία των ακινήτων θα είναι το 2020.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ημερησία”, ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει από την αναμόρφωση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών σχεδιάζεται να διατεθεί:

-Για την περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ. Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι η επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξίων να μ μην ακυρώσει την πρόσφατη μείωση του φόρου μεσοσταθμικά κατά 22% αλλά και να γίνει η δεύτερη μείωση προκειμένου συνολικά να ανέλθει στο 30% που είναι και η προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης.

-Για την αναμόρφωση της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με επανεξέταση των αφορολόγητων ορίων και των συντελεστών για φόρους μεταβίβασης πρώτης κατοικίας , κληρονομιάς , δωρεάς και γονικών παροχών.

Οι φόροι που θα επηρεαστούν από τις μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα ”Hμερησία”, οι φόροι που θα επηρεαστούν από τις μεταβολές στις αντικειμενικές αξίες είναι οι εξής:

1.Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φορολογουμένων.

2. Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης ή από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

3.Ο κύριος ΕΝΦΙΑ φυσικών και νομικών προσώπων και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων.

4.Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

5. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις νεόδμητων χτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία (έχει ανασταλεί έως το τέλος του 2020).

6. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων.

7. Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.

8. Ο φόρος ανταλλαγής- συνένωσης οικοπέδων.

9. Ο φόρος διανομής ακινήτων.

10. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

11. Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

12. Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

13. Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.

14. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.

15. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων.

16. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

17. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

18. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

19. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις στις αξίες ακινήτων τα οποία κατέχουν στην Ελλάδα υπεράκτιες εταιρείες.

Πηγή: Ημερησία

The post Ανατροπές στις αντικειμενικές αξίες φέρνει το νέο έτος – Ποιοι φόροι θα επηρεαστούν appeared first on Τι Νέα Λάρισα;.

Πηγή: Οικονομία – Τι Νέα Λάρισα;