Από κόσκινο χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις πριν από την παραγραφή

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός για να προλάβει την παραγραφή χιλιάδων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, αναδρομικών, εισοδημάτων εξωτερικού, συγκεντρωτικών καταστάσεων, ΦΠΑ, φορολογίας ακινήτων, τελών κυκλοφορίας.

Οι ελεγκτές δίνουν μάχη με τον χρόνο για ελέγξουν όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις προτού αυτές περάσουν στην ιστορία και διαγραφούν οριστικά από τα αρχεία της Εφορίας. Κάθε ελεγκτής έχει αναλάβει να κλείσει 20 υποθέσεις κατά μέσο όρο μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οι εντολές που έχει δώσει η ΑΑΔΕ είναι οι διαδικασίες ελέγχου των υποθέσεων να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και τα ραβασάκια με τους φόρους και τα πρόστιμα να σταλούν στους φορολογουμένους εντός Δεκεμβρίου.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει ανεβάσει ταχύτητες και υπό την πίεση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στον φορολογούμενο την καταλογιστική πράξη, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει η πράξη προσδιορισμού του φόρου, όχι μόνο να εκδοθεί εντός της προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και να κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και όχι έπειτα από αυτήν.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ. Ετσι, στο μάτι των φοροελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται:

1. Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2015, αλλά αφορούν παλαιότερα έτη.

2. Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.

3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2012, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2018.

4. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2010, για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, δηλαδή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών Αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

5. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2005, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ποτέ η οικεία δήλωση.

Πηγή: Οικονομία – ΤΑ ΝΕΑ