ΔΕΗ: Καταργούνται με ΠΝΠ οι δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής

ΔΕΗ: Καταργούνται με ΠΝΠ οι δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής

Πηγή: Ελλάδα