Ε-shop: Δωρεάν δημιουργία και επιδότηση 5.000 ευρώ – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Η πανδημία εξελίχθηκε σε καταλύτης εκρηκτικής ανάπτυξης του online shopping, γεγονός που αποτυπώνεται στα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα ενισχύθηκαν με τον εκπληκτικό ρυθμό του 171% σε ετήσια βάση. Πρακτικά, το e-commerce έχει καταστεί το παράθυρο των εμπόρων για «επικοινωνία» με τους καταναλωτές καθώς τα lockdowns δεν επιτρέπουν πλέον τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων με όρους κανονικότητας.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι μόλις το 11% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα πραγματοποιούν πωλήσεις διαδικτυακά, την ίδια στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται στο 20%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων, ειδικά για οι μικρότερες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, χάνουν τη δυνατότητα να καλύψουν μέρος του τζίρου που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και να βάλουν χρήματα στα ταμεία τους.

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου οι εν λόγω επιχειρήσεις να αποκτήσουν διαδικτυακή, εμπορική υπόσταση, στο τέλος Ιανουαρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη Δράση «e-λιανικό» με δικαιούχους μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, οι οποίες διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από 18 Μαρτίου 2020.

Η ενίσχυση για τη δημιουργία νέου ηλεκτρονικού καταστήματος είναι 5.000 ευρώ, με 100% χρηματοδότηση, ενώ για αναβάθμιση υφισταμένου e-shop ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος που θέλουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση νέου e-shop θα έχουν περιθώριο έξι μηνών. Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 80.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
  • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
  • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
  • Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Πηγή: Ελλάδα – patrastimes.gr