Επιμελητήριο Λάρισας: Έκδοση εγγυητικής επιστολής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Σε επιστολή του προς  τα υπουργεία Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην ΑΑΔΕ, το Επιμελητήριο Λάρισας επισημαίνει τα εξής:

Σας γνωστοποιούμε ότι έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων μελών του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, οι οποίοι επισημαίνουν ότι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς έχουν να αντιμετωπίσουν και τη χρονοβόρα διαδικασία στην έκδοση εγγυητικής επιστολής, καθότι στις διακηρύξεις των διαγωνισμών για τη συμμετοχή απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (από τον μειοδότη).
Η έκδοση της εγγυητικής συντελείται διαζευκτικά είτε από τα Τραπεζικά Ιδρύματα (με προσωπική μετάβαση) είτε από το ΤΣΜΕΔΕ (ηλεκτρονικά αλλά αποκλειστικά για τα μέλη του) και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, (ΤΠΔ).
Όσον αφορά δε, τη διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής από το ΤΠΔ απαιτείται αφενός μεν η μετάβαση στην τράπεζα για έκδοση προσωπικής επιταγής αντιστοίχου ποσού, αφετέρου δε η μετάβαση (κατόπιν ραντεβού) στο ΤΠΔ καθώς και η κατάθεση της προσωπικής επιταγής για την έκδοση και παραλαβή της εγγυητικής. Με το πέρας της διαδικασίας επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή και για την είσπραξη της απαιτείται η αντίστροφη ακριβώς χρονοβόρα πορεία.
Με τον πανομοιότυπο τρόπο επαναλαμβάνεται η διαδικασία και για την έκδοση εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Τουτέστιν, για μία και μόνο δημοπρασία θα απαιτηθεί η χρονοβόρα προαναφερόμενη διαδικασία.
Προς τούτο, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για το σύνολο των εμπλεκομένων μερών είναι επιτακτικό να επισπεύσετε δια του θεσμικού σας ρόλου η έκδοση και η είσπραξη των εγγυητικών να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ΧΩΡΙΣ να απαιτείται η προσωπική μετάβαση στο ΤΠΔ και στα Τραπεζικά Ιδρύματα.

The post Επιμελητήριο Λάρισας: Έκδοση εγγυητικής επιστολής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων appeared first on Τι Νέα Λάρισα;.

Πηγή: Οικονομία – Τι Νέα Λάρισα;