Eurogroup: Αυστηρό µήνυµα από τους θεσµούς στην Ελλάδα την επομένη των εκλογών

Boυλευτικές εκλογές 2019: Ένα… παλιό µήνυµα σε µια νέα κυβέρνηση στέλνει το Eurogroup τη ∆ευτέρα. Αν και η συνεδρίαση διεξάγεται ένα µόλις 24ωρο µετά τις βουλευτικές εκλογές, κάτι που γνωρίζουν φυσικά και οι υπουργοί Οικονοµικών της Ευρωζώνης, ο ελληνικός φάκελος, µε τις ενστάσεις επί των δηµοσιονοµικών και την απειλή µέτρων για το 2019, θα βρίσκεται τελικά στο τραπέζι.

Όπως άφηναν να διαρρεύσει καλά πληροφορηµένες πηγές στην Ευρωζώνη, το να συµπεριληφθεί η Ελλάδα στο µενού του Eurogroup παρότι ακόµη δεν θα έχει αναλάβει στη χώρα το νέο οικονοµικό επιτελείο αποφασίστηκε για να σταλεί ένα καθαρό µήνυµα στην κυβέρνηση που θα βγάλει η κάλπη της Κυριακής, ότι τα ζητήµατα στην οικονοµία και ειδικά στο δηµοσιονοµικό µέτωπο είναι και σηµαντικά και πιεστικά. Πρακτικά, περιγράφοντας το state of play των ελληνικών εκκρεµοτήτων και µετώπων σε συνέχεια της τρίτης έκθεσης ενισχυµένης εποπτείας που δηµοσιοποίησε η Κοµισιόν, σε ευθυγράµµιση και µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM) που είναι ο µεγαλύτερος πιστωτής της χώρας, οι Ευρωπαίοι ανοίγουν τον διάλογο µε τη νέα κυβέρνηση µε τη διαδικασία του… επείγοντος, προκειµένου να βρεθεί ένας συµβιβασµός τον Σεπτέµβριο.

Η κοινή στάση των θεσµών είναι ότι το πακέτο παροχών και διευκολύνσεων που δόθηκαν παραµονές ευρωεκλογών θέτει σε αµφισβήτηση τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ φέτος, µε έµφαση στην αποδοτικότητα της ρύθµισης για τις 120 δόσεις, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόµενο σηµαντικής δηµοσιονοµικής απόκλισης. Το θέµα είναι δεδοµένο ότι θα απασχολήσει τις πρώτες επαφές που θα έχει το νέο οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης µε τις Βρυξέλλες τις αµέσως επόµενες εβδοµάδες, καθώς θα επιχειρηθεί να βρεθεί ένας αµοιβαία αποδεκτός συµβιβασµός µε το ελάχιστο δυνατό πολιτικό κόστος για τη νέα κυβέρνηση, εν όψει της σύνταξης του προσχεδίου του προϋπολογισµού του 2020 τον Σεπτέµβριο. Εκεί θα πρέπει να αποτυπωθεί το σχέδιο δράσης της νέας κυβέρνησης στα δηµοσιονοµικά για το κλείσιµο της φετινής χρονιάς και για το 2020, µε µεγάλα ερωτήµατα: τι θα γίνει µε την κατάργηση του µέτρου για τη µείωση του αφορολόγητου από 1ης Ιανουαρίου 2019 και εάν θα απαιτηθεί να ληφθούν προληπτικά δηµοσιονοµικά µέτρα.

Ορόσημο η 5η Σεπτεμβρίου
Με αυτό ως δεδοµένο, το µεγάλο χρονικό ορόσηµο για τη διαπραγµάτευση της νέας κυβέρνησης επί των δηµοσιονοµικών είναι το EuroWorking Group στις 5 Σεπτεµβρίου, καθώς µέχρι τότε θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να έχει διαµορφώσει τις συνθήκες για έναν αµοιβαία αποδεκτό συµβιβασµό, δίνοντας σήµα, κατ³ αρχάς προς τις αγορές, ότι θα ακολουθήσει µια συνετή πολιτική και δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµική εξυγίανση της χώρας. Κατά πολλούς αναλυτές, ο προϋπολογισµός του 2020 θα είναι και το µεγάλο τεστ για την ελληνική κυβέρνηση, εάν θέλει να επιδιώξει µε αξιώσεις, εν ευθέτω χρόνω, τη µείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσµατα πριν από το 2022, σε συνεννόηση µε τους εταίρους καθώς τέτοιου τύπου αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται σε κλίµα συναίνεσης προκειµένου να µη διαταραχθεί η πολύτιµη ισορροπία στις αγορές για τα ελληνικά οµόλογα. Το 2019 είναι άλλωστε ένας χρόνος που η ελληνική οικονοµία βρίσκεται de facto στο µικροσκόπιο των αγορών, καθώς πρόκειται για την πρώτη χρονιά µετά το 2010 που η χώρα βρίσκεται εκτός µνηµονίου και σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας, όπως αναφέρει το ethnos.gr.

Εποµένως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αγορές, θα πρέπει να δώσει δείγµατα γραφής πως παραµένει σε συνετή δηµοσιονοµική πορεία, προκειµένου να µειωθεί περαιτέρω το κόστος δανεισµού για το ελληνικό ∆ηµόσιο και να επισπευσθεί η αναβάθµιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού ∆ηµοσίου στην κατηγορία της επενδυτικής διαβάθµισης. Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός µε δεδοµένο, µεταξύ άλλων, ότι πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση του ελληνικού ∆ηµοσίου στις αγορές, για πλήρη χρηµατοδότηση, αλλά και των µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, µε όσο το δυνατό χαµηλότερο κόστος. Ερχεται δε σε µια περίοδο που, όπως όλα δείχνουν, ισχυροποιείται το σενάριο ενός νέου κύµατος «ποσοτικής χαλάρωσης» σε κάποια µορφή, από την οποία θα µπορούσαν να επωφεληθούν τα ελληνικά οµόλογα, υπό προϋποθέσεις.

Στις διαπραγµατεύσεις τον Σεπτέµβριο θα είναι κοµβικής σηµασίας τα νεότερα στοιχεία που θα είναι τότε διαθέσιµα σε δύο κρίσιµα µέτωπα: στην πορεία των φορολογικών εσόδων, που θα ενσωµατώνουν και µέρος των επιπτώσεων της ρύθµισης για τις 120 δόσεις, και στις νεότερες εκτιµήσεις για την ανάπτυξη. Το πρώτο τρίµηνο του 2019 η ελληνική οικονοµία αναπτύχθηκε µεν, µε επιβραδυνόµενο ρυθµό όµως, εγείροντας προβληµατισµό. Το δεύτερο τρίµηνο οι ενδείξεις, σύµφωνα και µε την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι ότι η ανάκαµψη συνεχίζεται αλλά το κρίσιµο στοίχηµα παραµένει η δυναµική της και εάν θα απέχει τελικά πολύ ή λίγο σε µέσα επίπεδα φέτος από το 2%.

Ράλι στην απόδοση του δεκαετούς
Τα επιτόκια των ελληνικών οµολόγων, στη σκιά και των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές, σηµειώνουν ράλι την τελευταία εβδοµάδα, προσγειώνοντας στην περιοχή του 2% – 2,1% την απόδοση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου, σε νέα ιστορικά χαµηλά επίπεδα. Πρόκειται για µια εξέλιξη που θα διευκολύνει τον σχεδιασµό για διενέργεια µίας ή και δύο οµολογιακών εκδόσεων, µεσοµακροπρόθεσµης διάρκειας, αµέσως µετά τις εκλογές.

Στόχος είναι να αντληθούν ποσά της τάξης των 5 δισ. ευρώ µέχρι τον Σεπτέµβριο, δίνοντας σαφές στίγµα στις αγορές τόσο µε τη διάρκεια των εκδόσεων όσο και µε το είδος των µακροπρόθεσµων επενδυτών που θα προσελκύσουν, πριν ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις µε τους θεσµούς για τον προϋπολογισµό του 2020.

Πηγή: Ελλάδα – Μαλεβιζιώτης