Η μεγάλη επιστροφή των τραπεζών στις αγορές

Με απόλυτη επιτυχία έχουν στεφθεί τους τελευταίους μήνες όλες οι εκδόσεις νέων τίτλων από τις τράπεζες, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για πλήρη επάνοδο στις αγορές το ταχύτερο δυνατό. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα ξεδιπλώνεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, καθιστώντας ξανά τον κλάδο ανεξάρτητο από κάθε είδους δημόσια στήριξη και ικανό να χρηματοδοτήσει επαρκώς την πραγματική οικονομία.

Την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 1,40 δισ. ευρώ, ακολούθησε την περασμένη εβδομάδα η άντληση 500 εκατ. ευρώ από τη Eurobank μέσω senior ομολόγου. Και στις δύο περιπτώσεις η υπερκάλυψη των ζητούμενων ποσών ήταν εντυπωσιακή με την προσέλκυση ποιοτικών επενδυτών. Επιπλέον ώθηση θα δώσει και η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης τραπεζών και Δημοσίου από τον οίκο S&P. Πλέον δεν αποκλείεται να επιστρέψουν σε επενδυτική βαθμίδα ακόμη και εντός του 2022.

Σημειώνεται πάντως πως η άντληση κεφαλαίων δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών, αλλά τους επιτρέπει να ικανοποιήσουν και τα ελάχιστα εποπτικά όρια, στο πλαίσιο της «Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL)».

Σύμφωνα με το MREL, οι κεφαλαιακές πηγές των τραπεζών όχι μόνο θα πρέπει να διαφοροποιούνται, αλλά και να φτάσουν έως το 2025 στο 25% του σταθμισμένου στον κίνδυνο ενεργητικού. Μπορεί ακόμη το σχετικό όριο να μην έχει κλειδώσει, ωστόσο στην αγορά θεωρούν ότι θα κινείται σε αυτά τα επίπεδα.

 

Οι νέες εκδόσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία έκθεσή της ανέφερε ότι οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) θα χρειαστούν να καλύψουν μία απόσταση της τάξης των 10 δισ. ευρώ για να πετύχουν την επιθυμητή βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής τους δομής. Στο πλαίσιο αυτό, σε βραχυπρόθεσμο ορίζονται, προγραμματίζονται οι εξής κινήσεις:

  • Η Eurobank μετά την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred)  ύψους 500 εκατ. ευρώ, με χαμηλό επιτόκιο, σκοπεύει να πραγματοποιήσει μία ακόμη έκδοση αυτού του τύπου μέσα στη χρονιά.
  • Η Τράπεζα Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου θα προχωρήσει μέσα στο 2021 σε έκδοση τίτλων της κατηγορίας Tier1 (πρόσθετα βασικά κεφάλαια), ύψους έως 600 εκατ. ευρώ.
  • Η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε πρόσφατα πράσινο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης, το πρώτο στην ελληνική αγορά, ύψους 500 εκατ. ευρώ, Μέχρι και το τέλος του 2022 στοχεύει σε ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 200 μονάδες βάσης με έκδοση ομολόγων ΑΤ1, αλλά και τίτλων της κατηγορίας Tier IΙ.
  • Η Alpha Bank προχώρησε μέσα σε ένα 12μηνο στην έκδοση δύο τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), μέσω των οποίων συγκέντρωσε 1 δισ. ευρώ και θα προχωρήσει σε νέες ενέργειες άντλησης κεφαλαίων το επόμενο διάστημα.

Πηγή: Οικονομία – ΤΑ ΝΕΑ