Κοινωνικό μέρισμα: Υπολογίστε το ποσό που δικαιούστε

Κοινωνικό μέρισμα: Υπολογίστε το ποσό που δικαιούστε

Είναι πολλά τα «ψιλά γράμματα» στην απόφαση που ξεκαθαρίζει το τοπίο για το ποιοι θα λάβουν τα 700 ευρώ και ποιοι όχι.

Είναι ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώσετε στην αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα «ανενεργός»; Θα πρέπει να σπεύσετε στην τράπεζα για να τον ενεργοποιήσετε. Δεν είναι δυνατή η ταύτιση του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ; Θα πρέπει να πάτε άμεσα στο ΚΕΠ για να κλείσετε και αυτή την εκκρεμότητα. Χάσατε την ιδιότητα του ανέργου στις 29 Νοεμβρίου; Δυστυχώς θα χάσετε και το κοινωνικό μέρισμα.

«Ξεχάσατε» να υποβάλλετε μια από τις φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας 7ετίας και ειδικά του 2019; Θα βρεθείτε και εσείς εκτός καταλόγων δικαιούχων. Δηλώσατε στη δήλωση του 2019 τόκους άνω των 50-60 ευρώ μαζί με τη σύζυγο; Μην περιμένετε μέρισμα. Είναι πολλά τα «ψιλά γράμματα» στην απόφαση που ξεκαθαρίζει το τοπίο για το ποιοι θα λάβουν τα 700 ευρώ και ποιοι όχι. Και απαιτείται εγρήγορση καθώς τα χρονικά περιθώρια για τους δικαιούχους είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Ο χρόνος θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα από την επόμενη Τρίτη.

1.       Προσοχή στον IBAN: Σύμφωνα με την απόφαση: «Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN. O αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον αριθμό λογαριασμού που δήλωσε, δεν κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος και δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν κατά τα λοιπά πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του».

2.       Είναι ο τραπεζικός λογαριασμός ενεργός; Σε περίπτωση που αριθμός IBAN που δηλώθηκε δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει ο ίδιος να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα τήρησης του εν λόγω λογαριασμού και να διευθετήσει το ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εάν ο ίδιος IBAN εμφανίζεται να έχει δηλωθεί δύο ή περισσότερες φορές σε διαφορετικές αιτήσεις και για διαφορετικούς δικαιούχους, ισχύει και είναι έγκυρη μόνο η πρώτη χρονικά υποβληθείσα αίτηση.

 

3.       Προσοχή σε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ: Και πέρυσι με το κοινωνικό μέρισμα, πολλοί αντιμετώπισαν προβλήματα καθώς παρατηρήθηκε ασυμφωνία του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου. Όπως αναφέρει και η απόφαση: «Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ο αιτών ή το μέλος του νοικοκυριού στου οποίου τα στοιχεία εμφανίζεται η ασυμφωνία, πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθεί την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ και κατόπιν αυτού να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης».

4.       Διόρθωση αίτησης: Η αίτηση μπορεί να ακυρωθεί από τον αιτούντα και να υποβληθεί καινούργια μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δηλαδή από τις 17 Δεκεμβρίου έως τις 26 Δεκεμβρίου. Η αίτηση μπορεί να ακυρωθεί, ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχι ενώ μετά την ακύρωση μπορεί να υποβληθεί καινούργια αίτηση. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της.

5.       Ποιος θα εισπράξει το μέρισμα; Σε κάθε νοικοκυριό, οι δικαιούχοι μπορεί να είναι περισσότεροι από ένας. Μπορεί να υπάρχουν δύο παιδιά ΑΜΕΑ, μπορεί να είναι και οι δύο γονείς μακροχρόνια άνεργοι ή μια οικογένεια να είναι πολύτεκνη και ένα από τα παιδιά, να έχει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% και να εισπράττει το προνοιακό επίδομα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επίδομα δίνεται μια φορά ανεξάρτητα αν πληρούνται δύο ή περισσότερες φορές τα κριτήρια. Το επίδομα των 700 ευρώ θα το εισπράξει το μέλος του νοικοκυριού που θα κάνει πρώτο χρονικά τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα www.koinonikomerisma.gr.

6.       Οι συνέπειες του νόμου: Η αίτηση στην ιστοσελίδα www.koinonikomerisma.gr , επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 αλλά και αποδοχής λήψης των φορολογικών στοιχείων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ γι’ αυτό και γίνεται χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxis. Έτσι, σε όσους δηλώσουν ψευδή στοιχεία, στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία ενώ αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα καταλογίζονται σε βάρος των παραβατών και θα εισπράττονται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ο οποίος προβλέπει από δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών μέχρι και κατασχέσεις ακινήτων).

7.       Οι τόκοι των καταθέσεων: Οι αρχές δεν θα ψάξουν πόσα χρήματα έχετε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Δεν έχουν πρόσβαση οι φορολογικές αρχές σε αυτά τα στοιχεία καθώς απαιτείται εισαγγελική εντολή και αυτό δεν γίνεται μαζικά. Θα ψάξουν όμως πόσους τόκους δηλώσατε στο έντυπο Ε1 στη φετινή φορολογική δήλωση. Έτσι τεκμαίρεται αν οι καταθέσεις σας υπερβαίνουν το όριο των 20.000 ευρώ ή όχι. Θα πολλαπλασιαστεί το ποσό των 20.000 ευρώ με το μέσο καταθετικό επιτόκιο του 2018 (περίπου 0,27%). Αυτό βγάζει ένα ποσό της τάξεως των 54 ευρώ. Όσοι δήλωσαν πάνω από 54 ευρώ (είτε στο όνομα του συζύγου είτε στο όνομα της συζύγου) τότε κόβονται από το μέρισμα ανεξάρτητα από το αν πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια.

8.       Η κρίσιμη ημερομηνία: 30/11/2019: Είναι ο άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ στις 30/11/2019; Εισέπραττε το ΑΜΕΑ το προνοιακό επίδομα στις 30/11/2019; Είχε συμπληρώσει ο μακροχρόνια άνεργος 12 μήνες εκτός αγοράς εργασίας στις 30/11/2019; ‘Ηταν και οι δύο γονείς άνεργοι για λιγότερους από 12 μήνες στις 30/11/2019 αλλά αυτό να προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ; Μόνο υπό αυτό τον όρο δίνεται το επίδομα. Η 30η Νοεμβρίου είναι η καθοριστική ημερομηνία και προφανώς θα υπάρξουν περιπτώσεις ανθρώπων που θα χάσουν τα 700 ευρώ ακόμη και γιατί βρήκαν μια δουλειά στις 29 Νοεμβρίου όπως θα υπάρξουν και οι τυχεροί που θα λάβουν το ποσό παρά το γεγονός ότι έπιασαν δουλειά την 1η Δεκεμβρίου.

9.       Οι φορολογικές δηλώσεις: Μη υποβολή φορολογικής δήλωσης μέσα στο 2019, θα κόψει τον δικαιούχο από το μέρισμα. Δεν έχει σημασία αν έγινε εκπρόθεσμη υποβολή, αν υπάρχει μόνο η αρχική ή έγινε τροποποιητική δήλωση. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει δήλωση στο όνομα του δικαιούχου κατά την 30η Νοεμβρίου η οποία είναι καθοριστική ημερομηνία.

10.    Η μόνιμη διαμονή: Ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί μια φορολογική δήλωση μέσα στην τελευταία 7ετία, οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν το μέρισμα. Και αυτό διότι για να αποδειχθεί ότι πληροί κάποιος τον όρο ότι διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία επτά έτη (σ.σ αρχικά είχε ειπωθεί ότι θα ήταν όρος η 10ετία) θα πρέπει αυτό να τεκμαίρεται από τις φορολογικές δηλώσεις. Αν δεν υπάρχουν, ο ΑΦΜ δεν θα μπαίνει στις λίστες των δικαιούχων.

πηγή: thetoc.gr

Πηγή: Ελλάδα