Κορωνοϊός: Οδηγός επιβίωσης για επιχειρήσεις, εργαζόμενους – Αναλυτικά όλα τα μέτρα της κυβέρνησης

Χρήσιμος οδηγός επιβίωσης για επιχειρήσεις – εργαζόμενους την εποχή του κορωνοϊού. Αυτά είναι όλα τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα ανά κατηγορία και δικαιούχο.

Οι περιορισμοί που επέβαλε η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια ανάσχεσης της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας έχουν προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις γι’ αυτό και έχουν αναληφθεί σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την άμβλυνση τους. Μάλιστα, όπως κατά καιρούς έχουν αναφέρει αρμόδιοι υπουργοί οι δέσμες μέτρων που έχουν ανακοινωθεί να συμπληρώνονται από πρόσθετα μέτρα ανακούφισης όσο κρατάει η κρίση. Το newpost.gr παρουσιάζει ένα χρήσιμο οδηγό επιβίωσης για επιχειρήσεις και εργαζόμενους με όλα τα έως τώρα μέτρα.

Κλειστές επιχειρήσεις

Α) Ρευστότητα & τραπεζικός δανεισμός

 • Διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
 • Διάθεση 1,8 δις μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.
 • Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς επιχειρήσεις
 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων και Ευρωπαϊκών κεφαλαίων: α) Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την ΕΕ για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ έως 3 δις. β) Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις. γ) Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕτΕ για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκ δ) Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκ για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.
 • Αναστολή επιταγών κατά 75 ημέρες

Β) Φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις & ληξιπρόθεσμες οφειλές

 • Αναστολή πληρωμών φορολογικών (ΦΠΑ, βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ και δόσεις ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών) και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 4 μήνες σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού.
 • Δίνεται η δυνατότητα, για τις ίδιες επιχειρήσεις, αναστολής των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και πληρωμών όλων των ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.
 • Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.

Γ) Άλλοι παράγοντες κόστους (κατά κλάδο)

 • Καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο

Δ) Δικαιούχοι & εκτίμηση κόστους

 • Έχει ανασταλεί στο σύνολο η λειτουργία 249.474 ιδιωτικών επιχειρήσεων

Ανοιχτές επιχειρήσεις

Α) Ρευστότητα & τραπεζικός δανεισμός

 • Διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.
 • Διάθεση 1,8 δις μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο.
 • Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς επιχειρήσεις
 • Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων και Ευρωπαϊκών κεφαλαίων: α) Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την ΕΕ για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ έως 3 δις. β) Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις. γ) Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕτΕ για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκ δ) Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκ για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.
 • Αναστολή επιταγών κατά 75 ημέρες

Β) Φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις & ληξιπρόθεσμες οφειλές

 • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου, οι οποίες θα καταβληθούν τέλος Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα, για επιχειρήσεις με συγκεκριμένο ΚΑΔ, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας.
 • Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.
 • Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.
 • Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.

Γ) Εργασιακή ευελιξία

 • Δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής εργασίας των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους. Με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, για το ισόποσο χρονικό διάστημα, με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.
 • Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.
 • Επέκταση λειτουργίας super market & Φαρμακείων και τις Κυριακές

Δ) Δικαιούχοι & εκτίμηση κόστους

 • 166.000 vouchers προγράμματος τηλεκατάρτισης
 • 595.395 επιχειρήσεις επηρεάζονται δραστικά από τις επιπτώσεις του κορονοϊού

Εργαζόμενοι σε κλειστές επιχειρήσεις

Α) Εισόδημα, μισθοί & επιδόματα

 • Επίδομα 800 ευρώ
 • Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνια, από 23% σε 6%
 • Προπληρωμένες κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων

Β) Ρευστότητα & τραπεζικός δανεισμός

 • Αναστολή δόσεων δανείων για 3 μήνες

Γ) Φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις & ληξιπρόθεσμες οφειλές

 • Κάλυψη των ασφαλιστικών κρατήσεων από το κράτος.
 • Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.
 • Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.
 • Αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για 4 μήνες για εργαζόμενους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή.

Δ) Άλλοι παράγοντες κόστους (κατά κλάδο)

 • Καταβολή του 60% του μισθώματος του ακινήτου που ενοικιάζουν και αφορά στην 1η κατοικία

Ε) Δικαιούχοι & εκτίμηση κόστους

 • 621.734 μισθωτοί και 231.147 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή με κόστος περίπου 400 εκ ευρώ.
 • 100.000 παιδιά

Εργαζόμενοι σε ανοιχτές επιχειρήσεις

Α) Εισόδημα, μισθοί & επιδόματα

 • Επίδομα 800 ευρώ σε όσους τελούν σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους
 • Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνια, από 23% σε 6%
 • Προπληρωμένες κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων

Β) Ρευστότητα & τραπεζικός δανεισμός

 • Αναστολή δόσεων δανείων για 3 μήνες για όσους δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ.

Γ) Φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις & ληξιπρόθεσμες οφειλές

 • Κάλυψη των ασφαλιστικών κρατήσεων από το κράτος για όσους δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ.
 • Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.
 • Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.

Δ) Εργασιακή ευελιξία

 • Δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής εργασίας των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους.
 • Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.

Ε) Δικαιούχοι & εκτίμηση κόστους

 • 909.794 μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες σε επιχειρήσεις που επηρεάζονται δραστικά από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, με κόστος περίπου 2 δις.
 • 100.000 παιδιά

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις έως 5 άτομα (που πλήττονται από την κρίση)

Α) Εισόδημα, μισθοί & επιδόματα

 • Επίδομα 800 ευρώ (δεν αφορά επιστήμονες)
 • Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης 100 ωρών ελεύθερων επαγγλματιών, επιστημονικού κλάδου (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι-λογιστές, εκπαιδευτικοί-ερευνητές) με voucher αξίας 600€, Απρίλιος-Μαϊος
 • Φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις & ληξιπρόθεσμες οφειλές
 • Αναβάλλονται οι φορολογικές υποχρεώσεις πληρωτέες Μαρτίου, για 4 μήνες
 • Αναστέλλεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Η Εξόφληση θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις από 1/9/2020
 • Αναστολή καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων με υποχρέωση καταβολής (1/3 – 31/5).
 • Μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου-Μαρτίου εφόσον εξοφληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία.
 • Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

Β) Δικαιούχοι & εκτίμηση κόστους

 • 166.000 vouchers προγράμματος τηλεκατάρτισης

Δημόσιος Τομέας

Εισόδημα, μισθοί & επιδόματα

 • 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν (έκτακτο) Δώρο Πάσχα. Το κόστος ανέρχεται σε 80 εκ.
 • Προπληρωμένες κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων
 • Άδεια Ειδικού Σκοπού για δημοσίους υπαλλήλους

Αναθεώρηση Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, με αύξηση τακτικού αποθεματικού κατά 4 δις ευρώ

Δημοσιονομικό Κόστος

Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων αποζημίωσης ειδικού σκοπού και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται ξεπερνά τα 3,5 δις. Επιπλέον κόστος 1,2 δις αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων (1 δις) , τις επιπρόσθετες δαπάνες για τη δημόσια υγεία (200 εκ) και το δώρο Πάσχα για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία (80 εκ).

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 4,7 δις, που αντιστοιχεί σε 2,5% του ΑΕΠ, υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο 2% του ΑΕΠ.

Αύξηση τακτικού αποθεματικού Υπουργείου Οικονομικών κατά 4 δις ευρώ με την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Πηγή: newpost.gr

The post Κορωνοϊός: Οδηγός επιβίωσης για επιχειρήσεις, εργαζόμενους – Αναλυτικά όλα τα μέτρα της κυβέρνησης appeared first on Τι Νέα Λάρισα;.

Πηγή: Οικονομία – Τι Νέα Λάρισα;