“Κρυμμένα” τετραγωνικά: Πόσο θα κοστίσει να τα δηλώσετε – Αναλυτικά παραδείγματα

Αν κάποιος επιδιώξει να δηλώσει τα αδήλωτα τετραγωνικά στην πλατφόρμα των δήμων αλλά αυτά δεν φαίνονται ούτε στο Ε9, η αίτηση δεν θα προχωρήσει.

Ανοίγει η πλατφόρμα για την αποκάλυψη των αδήλωτων τετραγωνικών των σπιτιών μας στους δήμους και το “τυρί” που προβάλλεται στους ιδιοκτήτες είναι πολύ δελεαστικό: θα αποφύγουν τις αναδρομικές επιβαρύνσεις για δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους και ΤΑΠ.

Υπάρχει όμως και η… φάκα. Για να αποφύγει κάποιος τις αναδρομικές επιβαρύνσεις, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα τετραγωνικά που αποτυπώνονται στο έντυπο Ε9 είναι ίδια με αυτά που θα δηλωθούν και στην πλατφόρμα των δήμων. Αν δεν είναι, θα πρέπει να διορθωθεί και το Ε9. Αύξηση όμως των τετραγωνικών στο Ε9 σημαίνει και περισσότερο ΕΝΦΙΑ. Αυτή θα είναι η μια πρόσθετη επιβάρυνση.

Η δεύτερη έχει να κάνει με το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2020, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα αναλάβει την υποχρέωση να πληρώνει μόνιμα στον δήμο τα δημοτικά τέλη, τους δημοτικούς φόρους και τον ΤΑΠ που αναλογεί. Έτσι, για το κλείσιμο ενός αυθαίρετου χώρου 20 τ.μ -ο οποίος έχει τακτοποιηθεί- στο Χαλάνδρι, σε περιοχή με τιμή ζώνης 1300 ευρώ ανά τετραγωνικό, η “εμφάνιση” του χώρου και στο Ε9 και στην πλατφόρμα των δήμων θα επιφέρει επιβάρυνση 5,22 ευρώ ανά μέτρο ή 104,4 ευρώ συνολικά.

Με την τακτοποίηση ενός κλειστού ημιυπαίθριου χώρου ή με την νομιμοποίηση μιας αυθαίρετης κατασκευής, υπάρχει η υποχρέωση δήλωσης της επιφάνειας και στον δήμο (προκειμένου να καταβάλλονται τα πρόσθετα δημοτικά τέλη) αλλά και στην εφορία για να υπολογίζεται σωστά ο ΕΝΦΙΑ. Χιλιάδες ιδιοκτήτες, αποφεύγουν αυτή τη δήλωση για να αποφύγουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και αναγκάζονται να προχωρήσουν τις διαδικασίες μόνο όταν έρχεται η ώρα μεταβίβασης των ακινήτων. Σε ότι αφορά στον ΕΝΦΙΑ, αυτός υπολογίζεται αναδρομικά πίσω στον χρόνο για πέντε χρόνια. Άρα, αν η δήλωση των πρόσθετων τετραγωνικών γίνει σήμερα, αναζητείται αναδρομικός ΕΝΦΙΑ για όλη την περίοδο από το 2015 έως το 2019.

Αν κάποιος επιδιώξει να δηλώσει τα αδήλωτα τετραγωνικά στην πλατφόρμα των δήμων αλλά αυτά δεν φαίνονται ούτε στο Ε9, η αίτηση δεν θα προχωρήσει. Έτσι, οι επιλογές θα είναι δύο:

1. Να δηλωθούν τα τετραγωνικά και στο Ε9 οπότε αυτομάτως θα κινηθούν και οι διαδικασίες για την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ. Μπορεί να μην καταλογίζεται το πρόστιμο της εκπρόθεσμης δήλωσης (ύψους 100 ευρώ) όπως συνέβαινε παλαιότερα, όμως ο πρόσθετος φόρος θα βεβαιωθεί στον ιδιοκτήτη.

2. Να μην γίνει η δήλωση και να παραμείνει η εκκρεμότητα. Ο ιδιοκτήτης θα βρει το πρόβλημα μπροστά του όταν θα χρειαστεί να μεταβιβάσει το ακίνητο στο παιδί του (ή σε κάποιον τρίτο) οπότε τότε θα χρειαστεί και να πληρώσει τον πρόσθετο ΕΝΦΙΑ πέντε ετών και να καταβάλλει τα δημοτικά τέλη, τους δημοτικούς φόρους και τον ΤΑΠ αναδρομικά.

Η δήλωση στην πλατφόρμα

Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου, θα μπορεί με τους κωδικούς του του TAXISNET να εισέρχεται στην πλατφόρμα, και να δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο Δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο Δήμο.

Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις παραπάνω βάσεις δεδομένων, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβειά τους, δεν θα απαιτείται η προσέλευση των πολιτών σε καμιά υπηρεσία και η συνυποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού! Οι Υπηρεσίες Εσόδων των οικείων Δήμων θα επεξεργάζονται στη συνέχεια τις ηλεκτρονικές αυτές δηλώσεις και θα ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά για την αποδοχή τους αλλά και για τον υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και για οφειλόμενο δημοτικά τέλη από 1.1.2020 και μετά.

Με νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών, προχώρησαν οι ακόλουθες πέντε αλλαγές που αφορούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων:

1. Παρατείνεται η προθεσμίαυποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα μέχρι την 30.6.2020.

2. Διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλέςδημοτικών τελών και ΤΑΠ από διαφορές εμβαδών, όχι μέχρι 31.12.2019 αλλά μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσής τους στον οικείο Δήμο.

3. Εξαιρούνται από τη διαγραφήτα ποσά που βεβαιώθηκαν είτε κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας του Δήμου, είτε λόγω αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου.

4. Τα ήδη καταβληθέντα ποσά στους Δήμους για τις παραπάνω αιτίες δεν επιστρέφονται.

5. Η προθεσμία για δήλωση των αδήλωτων εμβαδών παρατείνεται έως την 30.6.2020 μόνον για όσους ιδιοκτήτες προβούν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά την 31.3.2020.

Στον πίνακα που ακολουθεί δημοσιεύονται ενδεικτικά παραδείγματα με τις επιβαρύνσεις που επιφέρει η δήλωση των πρόσθετων τετραγωνικών στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Τα ποσά είναι ανά τετραγωνικό μέτρο σε ετήσια βάση. Έτσι, η συνολική ετήσια επιβάρυνση προκύπτει με έναν απλό πολλαπλασιασμό.

"Κρυμμένα" τετραγωνικά: Πόσο θα κοστίσει να τα δηλώσετε - Αναλυτικά παραδείγματα

Η δήλωση στην πλατφόρμα

Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου, θα μπορεί με τους κωδικούς του του TAXISNET να εισέρχεται στην πλατφόρμα, και να δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο Δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο Δήμο.

Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις παραπάνω βάσεις δεδομένων, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβειά τους, δεν θα απαιτείται η προσέλευση των πολιτών σε καμιά υπηρεσία και η συνυποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού!

Οι Υπηρεσίες Εσόδων των οικείων Δήμων θα επεξεργάζονται στη συνέχεια τις ηλεκτρονικές αυτές δηλώσεις και θα ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά για την αποδοχή τους αλλά και για τον υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα και για οφειλόμενο δημοτικά τέλη από 1.1.2020 και μετά.

Με νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών, προχώρησαν οι ακόλουθες πέντε αλλαγές που αφορούν στους ιδιοκτήτες ακινήτων:

1. Παρατείνεται η προθεσμίαυποβολής δηλώσεων για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα μέχρι την 30.6.2020.

2. Διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλέςδημοτικών τελών και ΤΑΠ από διαφορές εμβαδών, όχι μέχρι 31.12.2019 αλλά μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσής τους στον οικείο Δήμο.

3. Εξαιρούνται από τη διαγραφήτα ποσά που βεβαιώθηκαν είτε κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας του Δήμου, είτε λόγω αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου.

4. Τα ήδη καταβληθέντα ποσά στους Δήμους για τις παραπάνω αιτίες δεν επιστρέφονται.

5. Η προθεσμία για δήλωση των αδήλωτων εμβαδών παρατείνεται έως την 30.6.2020 μόνον για όσους ιδιοκτήτες προβούν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά την 31.3.2020.

πηγή: thetoc.gr

Πηγή: Ελλάδα