Λιγότεροι από τους μισούς έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση

Λιγότερο από το 50% των φορολογουμένων έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση. Από το σύνολο των 6,3 εκατ. μόνο 2,5 εκατ. υπέβαλαν τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Πηγή: onetv.gr

Πηγή: Οικονομία – ΤΑ ΝΕΑ