Μεγάλη ανατροπή στο χωροταξικό σχέδιο σε Μάτι και Ραφήνα

Στο 0,30 καθορίζεται ο συντελεστής δόμησης για τις περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας στη Νέα Μάκρη (όπου ο κυρίαρχος χαρακτήρας είναι η παραθεριστική κατοικία) με βάση τα όσα προβλέπονται από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΣ), το οποίο έχει προεγκριθεί.

Με βάση τα όσα έγιναν γνωστά από το υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω του ΕΧΣ καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι συντελεστές δόμησης τόσο για την προαναφερόμενη περιοχή όσο και για τη Ραφήνα που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Παραμένοντας στη Νέα Μάκρη, με βάση τα όσα προβλέπονται από το ΕΧΣ, ο συντελεστής δόμησης για τις περιοχές γενικής κατοικίας καθορίζεται στο 0,40 (με διατήρηση του τυχόν υψηλότερου συντελεστή δόμησης σε εγκεκριμένους υφιστάμενους θύλακες) με κυρίαρχο χαρακτήρα των κεντρικών εξυπηρετήσεων. Χαμηλότερος είναι ο συντελεστής δόμησης στα μέρη που επιτρέπεται ο τουρισμός – αναψυχή (είναι οι περιοχές κατασκηνώσεων) που διαμορφώνεται στο 0,30 ανά έκταση (με την επιφύλαξη προσδιορισμού χαμηλότερου συντελεστή ανάλογα την περίπτωση).

Για τη Ραφήνα, ο συντελεστής δόμησης είναι 0,40 (με δυνατότητα αύξησης προς τα επάνω) για τις περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας (με κυρίαρχο στοιχείο την παραθεριστική κατοικία) και στο 0,50 για αμιγή και γενική κατοικία για τις περιοχές που το κυρίαρχο στοιχείο είναι η κύρια κατοικία. Για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αλλά και για τις γεωργικές ο συντελεστής δόμησης είναι 0,30.

 

Με διαφορετικό χαρακτήρα

Στην περιοχή επέμβασης διακρίνονται περιοχές με διαφορετικό κυρίαρχο χαρακτήρα. Ειδικότερα για τη Νέα Μάκρη, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα παραθεριστικής κατοικίας, περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα κεντρικών εξυπηρετήσεων (τέτοιες είναι κοντά στη Λ. Μαραθωνος και γύρω από τον Ι. Ν. Αγ. Μαρίνας) περιοχές κατασκηνώσεων και περιοχές ελεύθερων χώρων και αστικού πρασίνου.

Για τη Ραφήνα υπάρχουν οι ίδιες διακρίσεις. Ειδικότερα, περιοχή με κυρίαρχο χαρακτήρα παραθεριστικής κατοικίας είναι το Κόκκινο Λιμανάκι, ενώ περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα κύριας κατοικίας είναι αυτή που βρίσκεται κοντά στη λεωφόρο Αλ. Φλέμινγκ. Αυτές που βρίσκονται ανατολικά της Λεωφόρου Μαραθώνας και δυτικά των περιοχών της παραθεριστικής κατοικίας χαρακτηρίζονται περιοχές γεωργικής γης.

Ο προσδιορισμός

Οπως αναφέρουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο ακριβής προσδιορισμός των ορίων χρήσεων γης και των συντελεστών δόμησης (με μέγιστο τον προαναφερόμενο) θα γίνει κατά τη μελέτη του ΕΧΣ. Οπως έγινε γνωστό, κατά τη φάση αυτή, οι συντελεστές δόμησης «δύναται να εξειδικευθούν ή να περιοριστούν ανάλογα με τα μεγέθη των γεωτεμαχίων προκειμένου να διαφυλαχτεί κυρίως ο ήπιος χαρακτήρας των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας».

Σημειώνεται ότι για τις περιοχές των κατασκηνώσεων που δεν υλοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ολυμπιακού Νόμου (Ν. 247/01) που αφορά σε θέματα ολυμπιακής φιλοξενίας και έργων υποδομής προτείνεται να ισχύει ο συντελεστής δόμησης 0,1.

Κατά το υπουργείο Περιβάλλοντος, για τις περιοχές που βρίσκονται εντός του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου και έχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια εξακολουθούν να ισχύουν οι χρήσεις που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, με δυνατότητα διερεύνησης προσθήκης τυχόν σημαντικών κοινωνικών κυρίως αναγκών κατόπιν διαπίστωσης και καταγραφής στο στάδιο της επόμενης φάσης.

Στο ΕΧΣ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ρέματα και στις παραρεμάτιες περιοχές. Ειδικότερα προβλέπεται: αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας των ρεμάτων, με οριοθέτηση, προστασία και διάνοιξη σε όλο το μήκος τους μέχρι τη θάλασσα. Καθορισμός ζωνών οριοθέτησης των ρεμάτων με τις προϋποθέσεις ότι πρέπει να διατηρηθούν κατά το δυνατόν ανοιχτά και στη φυσική τους κατάσταση για την εξασφάλιση της διακίνησης ρευμάτων αέρα, κίνησης και ανανέωσης αέριων μαζών κ.ά. Επιπλέον, προβλέπεται ανάπλαση με διαμόρφωση των παραρεμάτιων εκτάσεων, αποκλειστικά για δημιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου και ήπιες δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και αθλητισμού.

Πηγή: Ελλάδα – ΤΑ ΝΕΑ