Μέτρα ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος

Τα εργαλεία μέσω των οποίων μπορεί να γίνουν πράξη οι προτεραιότητες που έχει θέσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο την αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων αποτέλεσαν την ατζέντα της συνάντησης, προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Μάκη Βορίδη και της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της αποτίμησης του έργου που έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.

Βασική στόχευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όπως αναφέρθηκε είναι η ενίσχυση του αγροτικού εισοδηματος αλλά και η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δυναμική διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές. Οπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ηλικιακής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού στην εκπαίδευση, της εισαγωγής της καινοτομίας στην παραγωγή και της προώθησης της συλλογικότητας. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η ανάγκη να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια για τη μεταφορά έρευνας και καινοτομίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την πρόσβαση των παραγωγών, μέσω των οργανώσεών τους, με την αναγκαία συμβουλευτική υποστήριξη, σε υπηρεσίες και εφαρμογές ευφυούς γεωργίας, που επιτρέπουν την αποδοτική χρήση των πόρων και συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους των εισροών, προτεραιότητα που συμβαδίζει απόλυτα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μελλοντική ΚΑΠ. Στην κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στις διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Επιπλέον στον σχεδιασμό των δράσεων του υπουργείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και δράσεις για την αντιμετώπιση του μιμητισμού και των ελληνοποιήσεων στα αγροτικά προϊόντα με σειρά μέτρων, η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών και η προώθηση νέας θεσμοθέτησης και η απλοποίηση αδειοδοτήσεων στον πρωτογενή τομέα, η θεσμοθέτηση νομοθεσίας για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών και η δημιουργία ενός βιώσιμου ασφαλιστικού αγροτών.

 

Το 2020

Στον σχεδιασμό για το 2020 περιλαμβάνεται ακόμα η δημιουργία Αγροτικού Επιμελητηρίου και Αγροτικού Συνδικαλιστικού Νόμου, η επικαιροποίηση κανονισμού ΕΛΓΑ και προσαρμογή στα κλιματολογικά και γεωγραφικά δεδομένα αλλά και συμπράξεις με τον ιδιωτικό ασφαλιστικό τομέα.

Αναλυτική αναφορά έγινε και στις κυριότερες δράσεις που θα ολοκληρωθούν ή θα αρχίσουν το 2020 από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με την ενεργοποίηση μέτρων που παρέμεναν αδρανή και ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για βελτίωση της ρευστότητας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με την ενεργοποίηση των μέτρων που παρέμεναν αδρανή και επιτάχυνση των πληρωμών των μέτρων του προγράμματος αλλά και ο σχεδιασμός της προγραμματικής περιόδου 2021-2027  (γεωργία – κτηνοτροφία) με τη διαπραγμάτευση για τη διαφύλαξη επαρκών πιστώσεων και εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ.

Ταυτόχρονα, όπως τονίστηκε, το υπουργείο το προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε μείωση του φορολογικού συντελεστή των αγροτικών συλλογικών σχημάτων κατά 10%, μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων από το 28% στο 20%, μείωση του εισαγωγικού φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9%, διατήρηση του αφορολόγητου στα ίδια επίπεδα, στην κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το κρασί, μείωσε τον φορολογικό συντελεστή των αγροτικών συλλογικών σχημάτων στο 10%, ενώ ο νέος νόμος του υπουργείου βασίζεται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των αγροτικών συνεταιρισμών.

Πηγή: Πολιτική – ΤΑ ΝΕΑ