Μειώνεται η αποζημίωση για τροχαία …χωρίς κράνος

Στο μισό θα μειώνεται η αποζημίωση για τους μοτοσικλετιστές που έχουν εμπλακεί σε τροχαία χωρίς να φορούν κράνος, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Εφετείου της Πάτρας.

Η συνυπαιτιότητα σε μία τέτοια περίπτωση δεν είναι κάτι καινούργιο.

Η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της Πάτρας είναι σταθμός, γιατί ο δικυκλιστής δε χάνει ένα μικρό μέρος της αποζημίωσης, αλλά το 50%.

Πηγή: onetv.gr

Πηγή: Ελλάδα – ΤΑ ΝΕΑ