Πανελλαδικές: Εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο για τις βάσεις

Πανελλαδικές: Εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο για τις βάσεις

Η πρώτη ανάγνωση από τις επιδόσεις των μαθητών οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με την πορεία των βάσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν τον Αύγουστο.

Πρώτο επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών σπουδών

Οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι σε Αρχαία, Λατινικά και Ιστορία. Πολύ πιθανό οι περιζήτητες Σχολές όπως Νομικές και Ψυχολογίες σε κεντρικά Ιδρύματα να καταγράψουν οριακή πτώση. Το σκηνικό αλλάζει για τις σχολές που είναι από τα 17.500 μόρια και κάτω, οι οποίες εκτιμάται ότι θα καταγραψούν οριακές αυξομειώσεις. Παρά τις χαμηλές επιδόσεις στους αριστούχους, σε σχέση με πέρυσι, πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο συναντάται διαχρονικά υψηλός ανταγωνισμός και δεν επιτρέπει μεγάλη πτώση στις βάσεις.

Δεύτερο επιστημονικό πεδίο: Θετικών και Τεχνολογικών σπουδών

Αναμένεται καθολική πτώση βάσεων λόγω των χαμηλών επιδόσεων σε σχέση με πέρυσι, σε Φυσική και Χημεία. Οι καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά ίσως συγκρατήσουν τις βάσεις στα κεντρικά δημοφιλή τμήματα, όπως τα Πολυτεχνικά, ενώ κατακόρυφη μείωση των μορίων εισαγωγής αναμένεται στα περιφερειακά τμήματα. Η αύξηση των θέσεων εισακτεών λόγω του νεόυ ακαδημαικου χάρτη δημιουργεί «συνθήκες ελεύθερης πρόσβασης», αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μαθητές με πολύ χαμηλές βαθμολογίες θα εισαχθούν σε κάποιο τμήμα, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί και φέτος το φαινόμενο πρωτοετών με βάση εισαγωγής κάτω από τη βάση και κοντά στα 5.000 μόρια.

Τρίτο επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας

Εντυπωσιακά χαμηλότερες οι επιδόσεις των μαθητών στη Χημεία. Ενδεικτικά φέτος το 42,12% έγραψε κάτω απο τη βάση, ενώ πέρυσι το ποσοστό ήταν στο 26,25%. Οι Ιατρικές θα καταγράψουν πτώση η οποία όμως θα συγκρατηθεί από τις καλύτερες φετινές επιδόσεις των υποψηφίων στη Βιολογία Προσανατολισμού. Υψηλότερο θα είναι το ποσοστό μείωσης στις Ιατρικές των Περιφερειακών Ιδρυμάτων.

Τέταρτο επιστημονικό πεδίο: Οικονομία και Πληροφορική

Μικτά είναι τα συμπεράσματα για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Οι υποψήφιοι σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις στην Οικονομία σε αντίθεση με την Πληροφορική και τα Μαθηματικά που κατέγραψαν υψηλότερες βαθμολογίες. Φαινόμενα σταθερότητας θα έχουμε στις περιζήτητες Σχολές, ενώ με τον νέο ακαδημαικό χάρτη παρατηρείται αντίστοιχο φαινόμενο με αυτό του δεύτερου επιστημονικού πεδίου. Υπάρχει πληθώρα θέσεων και αντίστοιχες «συνθήκες ελεύθερης πρόσβασης» με αρκετά τμήματα, κυρίως περιφερειακά, να εκτιμάται ότι θα σημειώσουν πολύ χαμηλές βάσεις εισαγωγής.  Ενδεικτικά, οι υποψήφιοι του εν λόγω πεδίου κάθε χρόνο καταγράφουν πολύ χαμηλές επιδόσεις στα Μαθηματικά. Φέτος πάνω απο το 70% έγραψε κάτω από τη βάση ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 83%.

Τα στατιστικά των βαθμολογιών

Μεγάλη διασπορά στις βαθμολογίες άνω του δέκα και μεγάλη συγκέντρωση βαθμολογιών κάτω από τη βάση, είναι η γενική εικόνα που παρουσιάζουν οι βαθμολογίες των υποψηφίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερα στα μαθήματα Βιολογία Γενικής Παιδείας και Μαθηματικά Προσανατολισμού, το ποσοστό των γραπτών κάτω της βάσης ήταν εξαιρετικά μεγάλο: 64,99% για τη Βιολογία και 61,03% για τα Μαθηματικά. Αναλυτικότερα, όσον αφορά την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, το μεγαλύτερο ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση κατέχει το μάθημα της Ιστορίας. Το 47,20% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από 10, ενώ μόλις το 9,04% συγκέντρωσε βαθμολογία από 18 έως 20.

Επίσης, στα Αρχαία, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στις βαθμολογίες 5-10 ( το 26,24% των υποψηφίων), ενώ υψηλή βαθμολογία (18-20) συγκέντρωσε το 2,84% των υποψηφίων.

Για το μάθημα των Λατινικών, μπορεί κανείς να πει ότι οι βαθμολογίες ήταν των… άκρων, αφού το 30,29% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ το 24, 23% αρίστευσε (18-20).

Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, στα Μαθηματικά και τη Χημεία, τα ποσοστά βαθμολογιών πάνω και κάτω από τη βάση είναι μοιρασμένα: 46,59% κάτω από τη βάση και 53,41% πάνω από τη βάση στα Μαθηματικά και 42,12% κάτω από τη βάση, 57,88% πάνω από τη βάση στη Χημεία.

Αναλυτικότερα, στο μάθημα της Χημείας, το 4,37% των υποψηφίων αρίστευσε (18-20), ενώ το 31, 04% έγραψε από 0 έως 5. Στα Μαθηματικά, 0-5 έγραψε το 28,4% των υποψηφίων, ενώ 18-19 έγραψε το 4,35% και 19-20 το 5,39%.

Στη Φυσική, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση είχαν οι βαθμολογίες 5-10 (24,75%), ενώ 18-19 έγραψε το 6,44% και 19-20 το 6,29%. Στη Βιολογία, το 31,43% έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ το 16,68% αρίστευσε (19-20) και το 11,46% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία 18-19. Όσον αφορά στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν αρκετά υψηλά στα Μαθηματικά (73,96%) και στη Βιολογία Γενικής Παιδείας (71,92%).

Ειδικότερα, στα Μαθηματικά, το 49,67% των υποψηφίων έγραψε 0-5, ενώ αρίστευσε (18-19) το 1,58%. Στο μάθημα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, το 22,93% έγραψε από 0 έως 5 και το 11, 87% από 19 έως και 20.

Τέλος, στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, το 22,25% έγραψε από 0 έως 5, ενώ βαθμολογίες 18-19 έλαβε το 7% και 19-20 το 5,22% των υποψηφίων. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι για να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι βάσεις, πρέπει να γίνουν και συγκρίσεις με τα στοιχεία των περυσινών βαθμολοιών.

Που θα δείτε τις βαθμολογίες

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας άνοιξε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στο (http://results.it.minedu.gov.gr).

Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τα αποτελέσματά του χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό του και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, οι καταστάσεις με τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στα σχολεία της χώρας, χωρίς ωστόσο να αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία κάθε υποψηφίου, αλλά μόνο ο κωδικός και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Έτσι, από σήμερα, οι 104.000 υποψήφιοι για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις 78.335 θέσεις των ΑΕΙ, θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια που συγκέντρωσαν, προκειμένου να κάνουν τις τελικές επιλογές τους για το Μηχανογραφικό.

Υπενθυμίζεται ότι από την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Ιουλίου, οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας «Οριστικοποίηση»), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων λήγει τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019, και είναι αποκλειστική.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο. Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν την Τρίτη, 9 Ιουλίου, καθώς και τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.

Μάλιστα, από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

πηγή: thetoc.gr

Πηγή: Ελλάδα