Παρέμβαση Βαρδάκη για την κατανομή της κρατικής διαφήμισης

Για το θέμα  των κριτηρίων κατανομής της κρατικής διαφήμισης, αλλά και τον αποκλεισμό των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης,  παρενέβη κοινοβουλευτικά ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Βαρδάκης, με την συνυπογραφή 38 βουλευτών, ζητώντας να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό για τα κριτήρια επιχορήγησης τόσο των μέσων  πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας, όσο και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε κανόνες στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης, με την τήρηση της ποσόστωσης καταβολής του 70% για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας και του 30% υπέρ των Μέσων της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που είχε σταλεί σε όλους του φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των διαφημιστικών δαπανών των φορέων από το αρμόδιο τότε Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ήταν:

α) η έγκαιρη κατάθεση των προγραμμάτων επικοινωνιακής προβολής,

β) η υποβολή προγραμμάτων με ρεαλιστικά χαρακτηριστικά και προοπτική υλοποίησης και

γ) η τήρηση της κατανομής των διαφημιστικών δαπανών στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 του Π.Δ 261/1997ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την ποσόστωση των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης, η οποία ανέρχεται στο 30% της συνολικής, ανά φορέα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης.

Πηγή: Ελλάδα – Μαλεβιζιώτης