Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιουλίου

Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα και είναι των Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων και του Αγίου Σισώη.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν οι: Λύκιος, Λυκίας, Λυκία, Σάτυρος, Σάτος και Σισώης.

Πηγή: Ελλάδα – Μαλεβιζιώτης