Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

ΕΛΛAΔΑ

 

Εξωτερική αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας (ΕΣΔΠ) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων πραγματοποιήθηκε επιτόπια από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίστηκε από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ). H επιτροπή διαπίστωσε την ύπαρξη και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών, για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της διαχρονικής υλοποίησής της, επαινώντας τη Σχολή για το περιβάλλον εργασίας, τις εγκαταστάσεις, καθώς και για την ποιότητα του προσωπικού της (Ευέλπιδες, στρατιωτικό, πολιτικό, ακαδημαϊκό),όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΣ.

Η ΣΣΕ αποτελεί το πρώτο Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) και ένα από τα πρώτα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, που πιστοποιείται για το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας του.

Την επιτροπή αποτελούσαν οι:

– Αναπληρωτής. καθηγητής Νικόλαος Τσαπατσούλης (Πρόεδρος), του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεμεσός.

– Δρ. Φοίβος Ανδρίτσος, ερευνητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Joint Research Center, Ispra, Ιταλία.

– Καθηγητής Λουκάς Καλησπέρης, Pennsylvania State University, Pennsylvania, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

– Αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Μιχαηλίδης, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεμεσός.

πιστοποίηση
σύστημα
Σχολή Ευελπίδων
Has video: 

Πηγή: