Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 75 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 75 θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Τις θέσεις της συγκεκριμένης Προκήρυξης μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

Επίσης από το ΑΣΕΠ ανακοινώθηκε ότι οριστικοποιήθηκε ο αναμορφωμένος πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων, για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προϋποθέσεων προς πλήρωση μίας (1) θέσεως Ιατρού  ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής (κωδικός θέσης:10007), με θητεία τριών (3)ετών, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της προκήρυξης 4Ε/2018.

Κατά του αναρτηθέντος αναμορφωμένου πίνακα αποκλειομένων, δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

Πηγή: Ελλάδα