Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 2α Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
1) Οικονομικές καταστάσεις έτους 2018 Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
2) Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού και ανάθεση της Μελέτης «ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος α.α., Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
3) Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ενός ημιυπόγειου κάδου συλλογής πολλαπλών υλικών με αισθητήρα μέτρησης της πλήρωσης, για τη δημιουργία Γωνιάς Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Β, Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Α. Αγγελοπούλου – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
4) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
5) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου -10ου Νηπιαγωγείου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
6) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού Σχολείου -12ου Νηπιαγωγείου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
7) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου -37ου Νηπιαγωγείου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
8) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
9) Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
10) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κ. Καστριτσίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (αριθ. πρωτ. 61,62/30-7-2019) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

The post Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου appeared first on patrastimes.gr.

Πηγή: Οικονομία – patrastimes.gr