Τα υπέρ του να αποκτήσετε κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Τουλάχιστον 15 λόγους έχουν όσοι απολύονται για να εκδώσουν κάρτα (δελτίο) ανεργίας του ΟΑΕΔ. Οσοι την αποκτούν έχουν πρόσβαση σε αρκετές παροχές, όπως η μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και στα Προγράμματα Κοινωφελούς Απασχόλησης, η συμμετοχή στον Κοινωνικό Τουρισμό, η ασφάλιση για ασθένεια, η συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης για κύρια και επικουρική σύνταξη, η ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ και σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για δάνεια και οφειλές, η μείωση των φορολογικών βαρών (π.χ. ΕΝΦΙΑ), η δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς του ΟΑΣΑ και η λήψη βοηθημάτων (π.χ. επίδομα θέρμανσης).

Πέραν της λήψης του επιδόματος ανεργίας, όσοι απολύονται ή δεν έχουν απασχόληση μπορούν να επωφεληθούν από τις παροχές με την εγγραφή τους στα μητρώα του ΟΑΕΔ και την έκδοση κάρτας ανεργίας.

Στο μητρώο ανέργων μπορούν να εγγραφούν όσοι είναι 15 έως 74 ετών, εάν δεν έχουν εργασία και δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.

Συγκεκριμένα, τα οφέλη που έχουν όσοι αποκτούν δελτίο ανεργίας είναι τα εξής:

1 Μοριοδότηση στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ, ως κριτήριο κατάταξης.

2 Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, ολιγόμηνης απασχόλησης.

3 Δυνατότητα συμμετοχής σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης.

4 Δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας, όπως ο Κοινωνικός Τουρισμός και το Κατασκηνωτικό.

5 Ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας σε είδος του τ.ΙΚΑ: Δικαιούνται αυτές τις παροχές όσοι έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του τ.ΙΚΑ και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησής τους.

6 Προαιρετική ασφάλιση στους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ: Οι άνεργοι (άνδρες άνω των 60 ετών, γυναίκες άνω των 55 ετών) που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της σύνταξής τους στο ΙΚΑ πρέπει να έχουν εγγραφεί και να κατέχουν δελτίο ανεργίας επί τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

7 Ενταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ: Η δυνατότητα δίνεται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι επί τουλάχιστον έξι μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ, εφόσον ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις που ελέγχονται από τον αρμόδιο φορέα.

8 Μειώσεις ή απαλλαγές από τη φορολογική Αρχή (όπως του ΕΝΦΙΑ): Χορηγείται έκπτωση 50% ή 100% σε όσους βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία πληρωμής της οφειλής για το οικείο έτος ή είναι πολύτεκνοι ή ανάπηροι (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις).

9 Ενταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια, οφειλές κ.λπ.

10 Δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς της αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ.

11 Δυνατότητα συμμετοχής σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (εκπτώσεις κ.λπ.).

12 Πρόσβαση σε διάφορα βοηθήματα, όπως το επίδομα θέρμανσης.

13 Δυνητικό δικαίωμα λήψης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

14 Πιθανά οφέλη από παροχές δήμων (π.χ. ελεύθερη πρόσβαση σε δημοτικά κολυμβητήρια και θέατρα).

15 Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία.

The post Τα υπέρ του να αποκτήσετε κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ appeared first on patrastimes.gr.

Πηγή: Ελλάδα – patrastimes.gr