Βρούτσης: Ερχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

«Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας:

«Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας.

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Έρχεται η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου αφορά στην αναβάθμιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», «ενός καινοτόμου εργαλείου, το οποίο «γεννήθηκε» το 2013 επί της πρώτης θητείας μου στο υπουργείο Εργασίας και, από τότε, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα αποτελέσει ένα ψηφιακό άλμα στο μέλλον και θα είναι πραγματικά μία τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων και εργαζομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας.

Όπως είπε, θα βασίζεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

α) Στην ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

β) Στην κωδικοποίηση και την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου.

γ) Στην ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία.

δ) Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών, όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία, την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων

«Ως κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουμε δεσμευτεί στην εμπέδωση υγιών και βιώσιμων συνθηκών για την απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηματικότητας, όπως με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει των φορολογικών επιβαρύνσεων στην οικονομία. Ταυτόχρονα, απαιτούμε από όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να τηρούν στο έπακρο τις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, πέραν της εντατικοποίησης του έργου της Επιθεώρησης Εργασίας και των άλλων ελεγκτών του υπουργείου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθεί η δημιουργία του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» υπογράμμισε ο κ. Βρούτσης.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έναν πρωτοποριακό μηχανισμό επιβράβευσης συνεπών εργοδοτών, με την παροχή εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικών, φορολογικών και άλλων κινήτρων.

«Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Και για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν διακριτά κριτήρια ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αλλά και την υιοθέτηση πρότυπων εσωτερικών συστημάτων πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων» εξήγησε ο υπουργός Εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: Οικονομία – ΤΑ ΝΕΑ