Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Συστήνεται επιτροπή για την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ

Ένα ακόμη βήμα προς την ανάληψη ρόλου του ιδιωτικού τομέα στις γεωργικές ασφαλίσεις έκανε υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον υπουργό κ. Μάκη Βορίδη να υπογράφει απόφαση με την οποία συγκροτείται ομάδα εργασίας που θα καταθέσει προτάσεις για τον εκσυχρονισμό και τη βιωσιμότητα του συστήματος ασφάλισης που ισχύει μέσω του ΕΛΓΑ.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μία απ’ τις βασικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ηγεσία του υπουργείου στην κατεύθυνση της αναμόρφωσης του ΕΛΓΑ και του ισχύοντος συστήματος με τον ίδιο τον υπουργό να δηλώνει ότι αναζητείται τρόπος σύμπραξης με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το υπουργείο «στόχος της ομάδας αυτής είναι να υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα και παράλληλα να συντάξει πόρισμα στο οποίο θα περιγράφονται τα θέματα που επεξεργάστηκε καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που συμμετέχουν στην ομάδα. Στη διάρκεια των εργασιών της η ομάδα θα μελετήσει τη διαχρονική εξέλιξη του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενώ θα αναλύσει τα ιστορικά δεδομένα καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΛΓΑ. Τέλος, η ομάδα εργασίας θα διερευνήσει πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους αποζημίωσης καταστροφών».

The post Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Συστήνεται επιτροπή για την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ appeared first on Τι Νέα Λάρισα;.

Πηγή: Οικονομία – Τι Νέα Λάρισα;